myEuroFunds

Календар на събитията

Реклама

НачалоПубликуване

Уважаеми консултанти, порталът EuroFunds.bg предоставя нови възможности за популяризиране на предлаганите от Вас услуги и съдействие за намиране на нови клиенти.

С цел актуализиране на базата данни с консултантски фирми и развиване на новата ни услуга - намиране на подходящ консултант за разработване на проект, призоваваме всички фирми в секция "Консултанти" да изпратят актуална информация.

В зависимост от количеството информация и услугите, който желаете, ние Ви предлагаме три различни нива на абонамент. Посочените по-долу цени важат за период от 1 година, след изтичането на който, абонатите на стандартен и премиум план преминават автоматично към основен, ако не подновят услугата.

Условия / План  Основен  Стандартен

 Премиум

Цена за 1 година  Безплатно  120 лв.  380 лв.
В секция "Консултанти": Име, адрес, телефон, кратко описание до 120 символа.  да  да  да
В секция "Консултанти": Подробно описание на предостяавяните услуги, лого, подробни контактни данни, интернет страница с активен линк  не  да  да
Получаване на запитвания от лица, търсещи консултанти  не  не  да
В секция "Консултанти": Присъствие, кратко описание и лого/бенер в основната секция и преоритет в азбучния каталог  не да, след тези с Премиум да, преди всички
В секция "Консултанти": Приоритет на показване в каталога  не да, след тези с Премиум да, преди всички
Рекламно представяне (лого/банер) в карето “Препоръчани консултанти” на всички страници  не  не  да
Безплатна актуализация на публикуваната информация за периода на участие  да  да  да

Абонатите с Премиум план се проверяват обстойно!

Горепосочените цени са без ДДС!


 

Необходими данни за публикуване в зависимост от избрания план:

Име на организацията

Контакти: адрес, телефон, факс, електронна поща, интернет страница, банер

Кратко описание на областта на дейност и видове предлагани услуги, свързани с еврофондовете

CV на консултантите на фирмата (опция)

Референции от клиенти (опция)

Посочете имената на програмите, по които предоставяте консултантски услуги: Оперативни програми ("Конкурентоспособност", "Развитие на човешките ресурси", "Регионално развитие", "Транспорт", "Околна среда", "Административен капацитет", ОП за развитие на сектор "Рибарство"), други (Програма за развитие на селските райони, Финансов механизъм на ЕИП, Норвежка програма за сътрудничество, Програми за ТГС с Гърция, Македония, Румъния, Сърбия, Турция)

Към коя програма приоритетно сте насочили дейността си? (максимум 3 програми)Ако желаете да участвате и да популяризирате предоставяните от Вас услуги, моля изпратете необходимите данни на следната електронна поща:Електронна поща

Последно обновяване: 15.04.2010г.

Реклама