myEuroFunds

Календар на събитията

Реклама

НачалоКонсултанти

ГЕЯ ЕКСПЕРТ Изследователска и Консултантска Група (GAIA EXPERT Research & Consulting Group)


 • Европейски структурни фондове - оперативни програми;
 • Програма за Развитие на Селските Райони, вкл. по ос 4. ЛИДЕР;
 • Планиране на местното икономическо развитие на области и общини;
 • Инвестиционно проектиране и оценка на риска за инвестициите;
Разработване на интелектуални бизнес стратегии и финансови анализи на:

 • Малки и средни, включително и строителни предприятия;
 • Областни управи, Общини и кметства на населени места;
 • Фермери и частни земеделски производители;
 • НПО и др.
Изработва проектни предложения и управлява проекти по европейските фондове:

 • Изработване на проектни предложения, документация и отчети;
 • Възможности за финансиране на проекти, включително мостово и от банкови и кредитни институции;
 • Консултиране по управление на проекти и изготвяне на отчетни документи при изпълнението на проекти;
 • Намиране на партньори от страната и останалите страни членки на ЕС;
 • Организира и провежда национални семинари, включително с обучение по изготвяне на проекти и управлението на проекти по Структурните  Фондове на ЕС.

Контакти:

Управител: Д-р инж. Мирослав ЙОРДАНОВ
Мобилен телефон: 0877 219 580
Интернет страница: www.gaia-expert.com

Офиси

Лион, ФРАНЦИЯ
Адрес: 23-24 Place Tabareau, 69004, Lyon FRANCE
Телефон: +33 4 78.27.06.85
Мобилен телефон: +33 6 99.66.15.17, +33 6 98.38.49.93
Електронна поща:lyon@gaia-expert.com

София
Адрес: гр. София 1870, п.к. 23
Мобилен телефон: 0877 319 490
Електронна поща: head@gaia-expert.com

Пазарджик
Адрес: гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” № 89
Телефон: 034 / 95 00 31
Мобилен телефон: 0877 219 580
Електронна поща:ge@gaia-expert.com

Контакти

Реклама