myEuroFunds

Календар на събитията

Реклама

НачалоРеклама

EuroFunds.bg е специализиран информационен портал, който има за цел да предоставя актуална информация и да осъществява връзка между търсещите и предлагащите услуги свързани с еврофондовете. Аудиторията на портала се състои главно от: кандидати търсещи еврофинансиране (предприятия, неправителствени организации, общини и др.), консултанти, служители от администрацията на министерства и финансови институции свързани с усвояването на средствата от европейските фондове.

Информация за реклама на EuroFunds.bg:


Цени и условия за реклама в информационния портал EuroFunds.bg

Общи условия и срокове за публикуване на рекламни форми на информационния портал EuroFunds.bg

Реклама