myEuroFunds

Календар на събитията

Реклама

Водещи новини

брой преглеждания167брой коментари019/02/2014 13:51

Повишен е таванът за рефинансиране на кредити по ПРСР

Управителният съвет (УС) на ДФ „Земеделие” реши да увеличи максималният размер на рефинансиране на кредити, отпуснати от търговските банки за проекти от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Таванът вече е 1 000 000 лв., а не 750 000 лв., както бе досега и покрива до 100% от одобрените инвестиционни разходи, намалени с извършените авансови и междинни плащания.

Последни новини

Институции

Препоръчани консултанти

БУЛЛБРОКЕРС ЕООД

Реклама

Усвоени средства по ОП 2007 - 2013

Източник: МФ